Właściwość terytorialna

Właściwość terytorialna komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Łukasz Węgrzyński posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji krakowskiej (województwa świętokrzyskiego oraz małopolskiego) w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie apelacji krakowskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 uoks).

wlaściwość komornik kielce

Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Sąd Rejonowy w Kielcach obejmuje swoją właściwością miejscową:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Łukasz Węgrzyński jest właściwy miejscowo do prowadzenia postępowań egzekucyjnych względem dłużników zamieszkałych, bądź mających siedzibę na terenie miasta Kielce oraz ww. gmin.